Zakoupením této audioknihy, podpoříte zároveň autistické komunitní centrum Adventor, kam věnujeme část výnosu, protože právě lidé s autismem jsou skvělým příkladem subjektivity našeho vnímání společné reality, odlišnosti a jedinečnosti každého z nás.

Na naší pouti životem se občas objeví lidé, kteří do našeho chápání vnesou nový rozměr. V případě duchovního poznání často mluvíme o učitelích nebo mistrech, kteří často říkají:

„Nemám tě co učit, všechno je v tobě.“

Tito lidé ani snad nestojí o pozornost, ani neučí, jen upozorňují na překážky a pomáhají vést naše kroky, aby nás přivedly k sobě samým. Můžeme mluvit o průvodcích, kteří nám s láskou nabízejí svůj vhled, než uvidíme, že sami jsme láska.

Jedním z takových průvodců je i David R. Hawkins, který měl možnost zažít stavy vědomí od nejnižších po nejvyšší. Průvodce úrovněmi vědomí představuje úrovně tak, jak je popsal ve své knize Vzestup po úrovních vědomí, která vyšla v nakladatelství PRAVDA.JE.

Děkujeme.

AUDIO KNIHA  ve formátu MP3
dostupné od 17.6.2021

Celková délka 10 hodin 51 minut

Obsah Audioknihy a stopáž

01 Slovo překladatele  (1:45)

02 Autorovo vyprávění o vlastních zážitcích vysokých stavů vědomí  (35:06)

03 Předmluva  (5:07)

04 Úvod (7:14)

05 Oddíl první – Úrovně vědomí pod 200 (9:02)

06 Kapitola první – Zoufalství a stud (30:28)

07 Kapitola druhá – Vina a mstivá nenávist (57:46)

08 Kapitola třetí – Apatie  (33:05)

09 Kapitola čtvrtá – Smutek (27:08)

10 Kapitola pátá – Strach (22:04)

11 Kapitola šestá – Touha (31:41)

12 Kapitola sedmá – Hněv (19:49)

13 Kapitola osmá – Pýcha (27:58)

14 Oddíl druhý – Úrovně vědomí 200 – 500 (24:28)

15 Kapitola devátá – Odvaha (22:35)

16 Kapitola desátá – Neutralita (14:33)

17 Kapitola jedenáctá – Ochota (14:08)

18 Kapitola dvanáctá – Přijetí (14:56)

19 Kapitola třináctá – Rozum (30:07)

20 Oddíl třetí – Úrovně vědomí 500 – 599 (10:34)

21 Kapitola čtrnáctá – Láska (14:52)

22 Kapitola patnáctá – Bezpodmínečná láska (23:55)

23 Oddíl čtvrtý – Úrovně vědomí 600 – 1000 (6:30)

24 Kapitola šestnáctá – Mír, Blaženost a Osvícené poznání  (17:49)

25 Kapitola sedmnáctá – Seberealizace  (16:24)

26 Kapitola osmnáctá – Plné osvícení (22:49)

27 Oddíl pátý – Transcendence (24:38)

28 Kapitola devatenáctá – Omezení a rozptylování (22:56)

29 Kapitola dvacátá – Průchod branami (25:14)

30 Kapitola dvacátá první – Překročení mysli (11:03)

31 Kapitola dvacátá druhá – Stát se modlitbou (24:56)