Vize budoucího světa, kterou v roce 1929 vytvořil Jaromír Rašín. 

Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů u českého včelaře. Sláva strojů a měst je nejen nebývale otevřená kritika technologií a naší jednostranně zaměřené civilizace. 

 „Tisíckrát umřít volím, nežli tu být a dívat se na nepravost, faleš, svody a ukrutnost,“ odpověděl mi přítel slovy velikého Učitele národů. Pak mávl rukou a řekl přesvědčivě: „Města jsou čočovice, za kterou lidé prodávají svobodu svých výhledů, a stroje, snímajíce z beder lidských břemeno práce, obtěžkávají je tíhou hříchu.“ A pak se dlouho díval k hvězdám pohledem askety.

AUDIO KNIHA  ve formátu MP3
dostupné od 10.11.2021

Celková délka 2 hodiny 59 minut

Obsah Audioknihy a stopáž

01 Úvod –  (4:37)

02 První kapitola – 10:49

03 Druhá kapitola – 34:40

04 Třetí kapitola – 1:40:58

05 Čtvrtá kapitola – 28:44