Sir David R. Hawkins, M.D., Ph.D., byl mezinárodně uznávaným psychiatrem, který se po zážitku osvícení stal duchovním učitelem a badatelem, zabývajícím se fenoménem vědomí. ​

Mezi jeho knihy patří např. Moc versus síla, Vzestup po úrovních vědomí, Pravda versus nepravda, Vševidoucí Já (vydali jsme již v češtině). ​

V sedmdesátých letech byl společně s držitelem Nobelovy ceny Linem Paulingem spoluautorem knihy Ortomolekulární psychiatrie, která znamenala revoluci na poli psychiatrie. Přednášel ve Westminsterském opatství, na Oxfordském fóru, University of Argentina, University of Notre Dame a na Stanfordově a Harvardově univerzitě. Pracoval také jako poradce v katolických, protestantských a buddhistických klášterech.  

Obdržel Huxleyovu cenu, rytířský titul od Svrchovaného špitálního řádu sv. Jana z Jeruzaléma, byl nominován na Templetonovu cenu a na Východě honorován titulem „Přední učitel cesty osvícení“.  Ve svých knihách a přednáškách často upozorňoval na cestu odevzdání se Boží lásce a nelpění na vlastním egu.

 Známý je zejména mapou vědomí, která popisuje stoupající úrovně lidského vědomí, od velmi nízkých hladin psychopatických zločinců až po vysoké duchovní stavy. Jeho práce je prodchnuta vstřícností k lidem a jejich údělu, dobromyslností a humorem. Jak řekl: „Humor překlenuje propast mezi vnitřním vnímáním světa a pravou skutečností”.

Vytváří tak ostrý kontrast mezi tím, co si myslíme, čemu věříme, a mezi podstatou reality, která leží za vším. Humor odhaluje bludy, které si ego vybudovalo, aby se udrželo v existenci. Humor přichází s novými pohledy na svět a novými možnostmi, a přináší nám tak vysvobození a volnost. 

Dílo Dr. Davida R. Hawkinse a jeho překlady do češtiny

 

Power vs. Force – 1994  … v češtině Moc versus Síla – vydala Pragma v letech 2009 a 2017

Eye of the I – 2001  … v češtině Vševidoucí Já vydala Pravda.Je v roce 2018 

Reality & Subjectivity –  2003 ( Realita a subjektivita ) – vyjde v nakladatelství Pravda.Je v roce 2019 

Transcending the Levels of  Consciousness – 2005  … v češtině Vzestup po úrovních vědomí – vydala Pravda.Je v roce 2017

Truth vs. Falsehood – 2005  … v češtině Pravda versus nepravda – vydala Pravda.Je v roce 2018

Discovering the presence of God – 2006 ( Objevování Boží přítomnosti ) 

Reality Spirituality & Modern Man – 2008 ( Realita, duchovnost a moderní člověk )

Healing & Recovery – 2009 ( Léčení a uzdravení )

Dissolving the ego Realizing the Self – 2011 ( Rozpouštění ega, realizace Já )

Along the Path to Enlightenment  – 2011  ( Po cestě k osvícení ) 

Letting go – 2012 ( Nelpění ) 

Success Is For You – 2016 ( Úspěch je pro Vás )