Vzestup po úrovních vědomí
David R. Hawkins

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins je pojmenoval podle subjektivních prožitků a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce.

Pravda versus nepravda
David R. Hawkins

Skupiny výzkumníků pod vedením dr. Hawkinse provedly statisíce měření nejrůznějších oblastí lidského počínání, a jejich výsledky, jichž je toto dílo plné, jsou místy znepokojivé či provokativní.

Vševidoucí Já
David R. Hawkins

Kniha Vševidoucí Já popisuje a vysvětluje pokročilé stavy vědomí a cestu duchovního Osvícení. Obsahuje také rozhovory, které dr. Hawkins vedl s duchovními žáky z celého světa.

Já: Realita a subjektivita
David R.Hawkins

Autor v ní vysvětluje a popisuje podstatu a povahu vědomí. O vysokých stavech, které sám realizoval, hovoří s neobyčejnou jasností, která čtenáři umožňuje lépe jim porozumět a snáze k nim na duchovní stezce postupovat. 

Moc versus síla
David R.Hawkins

Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku.