Sláva strojů a měst
Jaromír rašín
Audio kniha

Vize budoucího světa, kterou v roce 1929 vytvořil Jaromír Rašín. 

Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů u českého včelaře. Sláva strojů a měst je nejen nebývale otevřená kritika technologií a naší jednostranně zaměřené civilizace. 

Průvodce úrovněmi vědomí
Audio kniha

Na naší pouti životem se občas objeví lidé, kteří do našeho chápání vnesou nový rozměr. V případě duchovního poznání často mluvíme o učitelích nebo mistrech, kteří často říkají:

„Nemám tě co učit, všechno je v tobě.“

Tito lidé ani snad nestojí o pozornost, ani neučí, jen upozorňují na překážky a pomáhají vést naše kroky, aby nás přivedly k sobě samým. Můžeme mluvit o průvodcích, kteří nám s láskou nabízejí svůj vhled, než uvidíme, že sami jsme láska.

Krátká zamyšlení o osvícení
David R.Hawkins

Zkuste si každý den najít několik minut jen pro sebe, v klidu a pokoji se začtěte, zamyslete, poznamenejte si, co vás napadne. Je to jenom váš prostor. Ať vám každý den přinese něco krásného a nezaměnitelného. 

Vzestup po úrovních vědomí
David R. Hawkins

Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních. Dr. D. Hawkins je pojmenoval podle subjektivních prožitků a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce.

Pravda versus nepravda
David R. Hawkins

Skupiny výzkumníků pod vedením dr. Hawkinse provedly statisíce měření nejrůznějších oblastí lidského počínání, a jejich výsledky, jichž je toto dílo plné, jsou místy znepokojivé či provokativní.

Vševidoucí Já
David R. Hawkins

Kniha Vševidoucí Já popisuje a vysvětluje pokročilé stavy vědomí a cestu duchovního Osvícení. Obsahuje také rozhovory, které dr. Hawkins vedl s duchovními žáky z celého světa.

Já: Realita a subjektivita
David R.Hawkins

Autor v ní vysvětluje a popisuje podstatu a povahu vědomí. O vysokých stavech, které sám realizoval, hovoří s neobyčejnou jasností, která čtenáři umožňuje lépe jim porozumět a snáze k nim na duchovní stezce postupovat. 

Moc versus síla
David R.Hawkins

Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku.