Co je pravda?

Výzkum vědomí dr. Hawkinse ukázal, že pravdivost závisí nejen na obsahu, ale také na souvislostech, v nichž se tento obsah nachází. Pravda je relativní hodnotou, která já dána svým vztahem k absolutní konstantě. Měli bychom tedy spíše hovořit o úrovních pravdivosti, jež jsou vyjádřitelné na stupnici, zahrnující veškerý život se všemi jeho projevy napříč celými dějinami. Úzce souvisí s úrovněmi vědomí, jež lze měřit pomocí svalového testu.

Skupiny výzkumníků pod vedením dr. Hawkinse provedly statisíce měření nejrůznějších oblastí lidského počínání, a jejich výsledky, jichž je toto dílo plné, jsou místy znepokojivé či provokativní.

Kniha nabízí hluboký filozofický pohled na pravdu, zpřístupňuje její poznávání a především čtenáře povzbuzuje k lásce k pravdě a pravdivosti, která sama je předpokladem nejvyššího poznání.

Nakladatelství : PRAVDA.JE – Květen 2018

Obsah knihy

Oddíl první: Co je pravda?
Kapitola 1 – Pohled do dějin
Kapitola 2 – Věda o pravdě
Kapitola 3 – Pravda jako záhada: Výzva a historické hledání
Kapitola 4 – Vývoj vědomí
Kapitola 5 – Základní struktura pravdy
Kapitola 6 – Projevení a kauzalita: Stvoření versus vývoj
Kapitola 7 – Fyziologické projevy pravdy
Kapitola 8 – Fakta a fikce, skutečnost a iluze

Oddíl druhý: Praktické použití
Kapitola 9 – Struktura společnosti a fungování pravdy
… Rozdělení úrovní vědomí v lidstvu
… Energie hudby
… Výtvarné umění
… Sporty a koníčky
… Filmový průmysl a televize
… Společenský dopad slavných osobností
… Americká politika a volby v roce 2004
… Úrovně tištěných zpravodajských médií
… Literární díla některých spisovatelů
… Úrovně některých průmyslových odvětví (v USA)
Kapitola 10 – Amerika
Kapitola 11 – Slabiny americké společnosti
Kapitola 12 – Problematické stránky

Oddíl třetí: Pravda a svět
Kapitola 13 – Pravda jako cesta ke svobodě
Kapitola 14 – Státy a politika
Kapitola 15 – Pravda a válka

Oddíl čtvrtý: Vyšší vědomí a pravda
Kapitola 16 – Náboženství a pravda
Kapitola 17 – Duchovní pravda
Kapitola 18 – Shrnutí a řešení

Doslov: A jak je to v našem prostředí

Přílohy
Příloha A: Mapa úrovní vědomí
Příloha B: Jak lze měřit úrovně vědomí
Příloha C: Úrovně vědomí některých filmů
Příloha D: Bibliografie