Lidské vědomí se může nacházet na různě vysokých úrovních.

Dr. D. Hawkins, který zažíval pokročilé stavy vědomí již od dětství a pojmenoval je podle subjektivních prožitků, které na každém stupni převládají, a podle energie jejich pole jim přiřadil číselné hodnoty od jedné do tisíce (kde 1000 označuje, stav nejvyšších avatarů, Krišny, Zarathuštry, Buddhy a Ježíše Krista).

Popisuje, jakým způsobem se na různých stupních vědomí chová lidské ego a jak se projevují jeho přirozená omezení. Dává praktické rady, jak můžeme na jednotlivých úrovních překonat s nimi související bloky, a tak každou z nich postupně transcendovat a připravovat se na pokročilé stavy vedoucí až k Osvícení. Kniha tedy není jen analýzou, ale především praktickou příručkou.

Nakladatelství Kniha.Je – 2017

od 17.6.2021 dostupné rovněž jako audiokniha

Obsah knihy

Oddíl první: Úrovně vědomí pod 200 (Ego)
Přehled: Vývoj vědomí
Kapitola 1 – Zoufalství a stud (úrovně 20 a níže)
Kapitola 2 – Vina a mstivá nenávist (úroveň 30)
Kapitola 3 – Apatie (úroveň 50)
Kapitola 4 – Smutek (úroveň 75)
Kapitola 5 – Strach (úroveň 100)
Kapitola 6 – Touha (úroveň vědomí 125)
Kapitola 7 – Hněv (úroveň 150)
Kapitola 8 – Pýcha (úroveň 175)

Oddíl druhý: Úrovně vědomí 200-500 (lineární mysl)
Přehled: Fyziologické projevy pravdy. Přechod od nižší k vyšší mysli
Kapitola 9 – Odvaha (úroveň vědomí 200)
Kapitola 10 – Neutralita (úroveň 250)
Kapitola 11 – Ochota (úroveň 310)
Kapitola 12 – Přijetí (úroveň 350)
Kapitola 13 – Rozum (úroveň 400)

Oddíl třetí: Úrovně vědomí 500-599 (Duchovní realita)
Přehled: Překročení lineární duality
Kapitola 14 – Láska (úroveň vědomí 500)
Kapitola 15 – Bezpodmínečná láska, radost a extáze (úroveň 540-599)

Oddíl čtvrtý: Úrovně vědomí 600-1000 (Stavy osvícení)
Přehled: Transcendence
Kapitola 16 – Mír, Blaženost a Osvícené poznání (úroveň vědomí 600)
Kapitola 17 – Seberealizace (úroveň vědomí 700-849)
Kapitola 18 – Plné Osvícení (úroveň vědomí 850-1000)

Oddíl pátý: Transcendence
Přehled: Duchovní transformace
Kapitola 19 – Omezení a rozptylování
Kapitola 20 – Průchod branami
Kapitola 21 – Překročení mysli
Kapitola 22 – Stát se modlitbou

Přílohy
Příloha A: Mapa úrovní vědomí
Příloha B: Jak měřit úrovně vědomí
Příloha C: Bibliografie