Představte si, že máte přístup k jednoduché odpovědi ano, nebo ne na jakoukoli otázku, kterou si přejete položit. Skutečně pravdivou odpověď na jakoukoli otázku.

Člověk si myslí, že žije díky silám, které má pod kontrolou, ale ve skutečnosti je ovládán mocí z netušených zdrojů, mocí, nad níž nemá žádnou kontrolu.

Během dvaceti let Hawkins dokázal analyzovat celé spektrum úrovní lidského vědomí a vytvořil fascinující mapu geografie lidských zkušeností. Tato „anatomie vědomí“ vytváří profil celého lidského druhu, umožňující provést úplnou analýzu emocionálního a duchovního vývoje jedinců, společnosti a rasy. Tak důkladný a rozsáhlý pohled přináší novou úroveň porozumění člověka při objevování vesmíru.

 
Vydalo nakladatelství PRAGMA – listopad 2017

Obsah knihy

První část: Nástroje
Kapitola 1 – Významný pokrok v poznání
Kapitola 2 – Historie a metodologie
Kapitola 3 – Výsledky a interpretace
Kapitola 4 – Úrovně lidského vědomí
Kapitola 5 – Společenské rozdělení úrovní vědomí
Kapitola 6 – Nové horizonty ve výzkumu
Kapitola 7 – Každodenní analýza kritického bodu
Kapitola 8 – Zdroj moci

Druhá část: Práce
Kapitola 9 – Vzory moci v lidských postojích
Kapitola 10 – Moc v politice
Kapitola 11 – Moc a trh
Kapitola 12 – Moc a sport
Kapitola 13 – Společenská moc a lidský duch
Kapitola 14 – Moc v umění
Kapitola 15 – Genialita a moc tvořivosti
Kapitola 16 – Přetrvávající úspěch
Kapitola 17 – Fyzické zdraví a moc
Kapitola 18 – Zdraví a průběh nemocí

Třetí část: Význam
Kapitola 19 – Databáze vědomí
Kapitola 20 – Vývoj vědomí
Kapitola 21 – Studie čistého vědomí
Kapitola 22 – Duchovní zápas
Kapitola 23 – Hledání pravdy
Kapitola 24 – Řešení

Dodatek A – Kalibrací stanovené úrovně pravdivosti kapitol
Dodatek B – Detaily kineziologického testování